[EH] ไฮน์กับว่าที่รูมเมท

posted on 03 Nov 2011 20:56 by renzan in EH

เอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม

 

 

 

เมื่อวานได้โรลกับอลันแล้วก็ไนโอว่าที่รูมเมทในอนาคตมาค่ะ

แต่ละคนนิสัยคนละทิศคนละทางกันมากเลย 555

 

คิดภาพตอนอยู่ร่วมห้องกันไม่ออกเลยค่ะ orz…

.

.

.